Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Damian Halmer

Damian Halmer (ur. 1985)

 

Absolwent historii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w latach 2004–2007 studiował w Ośrodku Dydaktycznym w Rybniku, obecnie doktorant. Członek Stowarzyszenia od początku jego działania, zaangażowany w wiele projektów Stowarzyszenia. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskich Konferencji Naukowych „Protesty, Nadzieje, Perspektywy – górnictwo wobec przełomu roku 1989” (Zabrze, 29 maja 2009) i „Kazimierz Wielki wobec Śląska – Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego” (Katowice, 4 listopada 2010).

Od 2006 roku związany z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Autor wielu inicjatyw z zakresu historii Śląska, m.in. Dyskusyjnego Klubu Filmu Śląskiego „Szybowskaz”, animator turystyki przemysłowej, organizator rajdów rowerowych po zabytkach Zabrza i Górnego Śląska. Autor i redaktor kilkunastu prac z zakresu historii Śląska, interesuje się głównie dziejami politycznymi Górnego Śląska w wiekach średnich (XII–XIV w.), dziejami księstwa opawskiego oraz procesami osadniczymi i formowaniem się granic na Górnym Śląsku.

 

Publikacje (wybór)

Prace zwarte:

  1. Najstarsze Dzieje Książenic. Historia wsi i okolicy do końca XIV wieku. Zabrze 2013; ISBN 978-83-936911-1-1.

 

Prace redakcyjne:

 

  1. (Wspólnie z A. Achtelik) Na polsko-skandynawskich ścieżkach historii. Rybnik-Zabrze 2009; ISBN 978-83-929110-0-5.

  2. Kazimierz Wielki wobec Śląska – Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego. Rybnik 2012; ISBN 978-83-929110-9-8.

  3. Ślązaczki – kobiety niezwykłe. Zabrze 2013 [w druku].

PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe