Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Agata Muszyńska

Agata Muszyńska (ur. 1986)

 

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Rybniku. W latach 2006–2011 studiowała historię (specjalność nauczycielska i archiwalna) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W czerwcu 2011 roku obroniła pracę magisterską pt. Życie i działalność Wioli, księżnej opolskiej i kaliskiej. Od października 2011 roku jest uczestniczką stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. Jej dysertacja doktorska będzie poświęcona zalotom i małżeństwom w osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej.

Od 2007 roku była członkiem Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ, w roku akademickim 2010/2011 jako prezes zarządu. Obecnie jest członkiem Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych oraz viceprezesem Koła Naukowego Historyków Doktorantów UŚ.

Od marca 2012 roku pracuje również jako przewodnik w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu.

 

Zainteresowania badawcze:

Kobiety na przestrzeni dziejów, życie codzienne i obyczajowość w XVIII wieku, historia Śląska w średniowieczu i epoce nowożytnej.

 

Zainteresowania pozanaukowe:

Film, motoryzacja, podróże, turystyka industrialna.

 

Publikacje

Artkuły:

  1. Rosyjski renesans kulturowy początków XX wieku oczami Mikołaja Bierdiajewa. „Pisma Humanistyczne”. T. VII Rosja – Inny Świat? Red. M. Marzec, T. Okraska, Katowice 2010, s. 25–35; ISNN; 1606-9567.

  2. Ideologia władzy w sfragistyce polskich księżnych, sprawujących rządy opiekuńcze, na wybranych XIII wiecznych przykładach. W: Ideologia i rytuały władzy w średniowieczu. Materiały studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, Uniwersytet Warszawski, 15–16 maja 2010 r. Red. L. Jurek (i in.). Warszawa 2011, s. 53–62; ISBN 978-83-908676-1-8.

  3. Wokół ideologii władzy – działalność polityczna księżnej opolskiej Wioli (1230–1238). W: Pamiętnik XVIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Szczecinie. Red. M. Ogiewa. Szczecin 2011, s. 89–97; ISBN 978-83-61233-17-6.

  4. Treści ideowe i propagandowe na bullach i monetach Bolesława III Krzywoustego w świetle najnowszych odkryć archeologicznych. „Vade Nobiscum”. T. VII. Red. Z. Brzozowska (i in.). Łódź 2011, s. 307–314; ISBN 978-83-63199-01-2.

  5. „Heres Regni Poloniae” w tytulaturze synów Henryka III głogowskiego. W: Prestiż i władza w średniowieczu. Red. M. Jędrzejek (i. in.). Kraków 2012, s. 75–88; ISBN: 978-83-63311-06-3.

  6. Zosia Sieniawska (1699–1771) w listach do ojca. „Wieki Stare i Nowe”. Red. S. Fertacz [w druku]

  7. Listy Zofii Sieniawskiej do matki. Kilka słów o kobiecej korespondencji w XVIII wieku. W: Pamiętnik XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów (konferencji studencko-doktoranckiej). Red. Ł. Jończyk, A. Kubica [w druku].

  8. Starania Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” o rękę Marii Zofii z Sieniawskich. W: Codzienność Oświeconych [w druku].

PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe