Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Download: Publikacje
"Europa Śląsk Świat Najmniejszy"


Copyright by: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Barciak, dr hab. Sylwester Fertacz, dr hab. Jerzy Sperka, dr Edelgarda Foltyn, dr Joanna Januszewska-Jurkiewicz, dr Jacek Kurek,

Tom zaopiniował do druku: dr hab. Jerzy Sperka

Redakcja naukowa: Hanna Honysz i Janusz Mokrosz

Redakcja i korekta: Barbara Konopka

Redakcja techniczna: Dawid Keller

Projekt okładki: Jan Mehlich

ISBN: 978-83-920857-2-0

Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Druk: Centrum Usług Drukarskich - Henryk Miller
www.cuddruk.pl

Katowice–Rybnik 2007

Licencja: Darmowa O/S: Wersja: 1
Dodano: 27 luty 2011 Pobrań: 4299 Pobierz (1,6)
"Trudne bogactwo pogranicza"


Copyright by: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Barciak, prof. dr hab. Janusz Gruchała, prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr. hab. Zbigniew Hojka, dr. hab. Jerzy Sperka, dr hab. Tomasz Pawelec, dr Jerzy Gorzelik

Tom zaopiniował do druku: dr hab. Jerzy Sperka

Redakcja naukowa: Janusz Mokrosz

Redakcja i korekta: Barbara Konopka

Redakcja techniczna: Dawid Keller

Projekt okładki: Jan Mehlich

ISBN: 978-83-920857-3-7

Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Druk: Centrum Usług Drukarskich - Henryk Miller
www.cuddruk.pl

Katowice–Rybnik 2008Licencja: Darmowa O/S: Wersja: 2
Dodano: 05 styczeń 2010 Pobrań: 4668 Pobierz (1.7)
Na polsko-skandynawskich ścieżkach historii
Copyright by: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Recenzent: prof. dr hab. Dariusz Rott

Redakcja naukowa: Alicja Achtelik, Damian Halmer

Redakcja techniczna: Agnieszka i Dawid Keller

Projekt okładki: Paweł Sarnecki

ISBN: 978-83-929110-0-5

Wydawca: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy i Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Druk: Centrum Usług Drukarskich - Henryk Miller
www.cuddruk.pl

Rybnik–Zabrze 2009
Licencja: Darmowy O/S: Wersja: 1
Dodano: 30 grudzień 2009 Pobrań: 8064 Pobierz (4 MB)
Po obu brzegach rzeki
Copyright by: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy i Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Recenci: prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr hab. Sylwester Fertacz, dr Joanna Januszewska-Jurkiewicz, dr Jacek Kurek

Redakcja naukowa: Janusz Mokrosz

Redakcja techniczna: Agnieszka i Dawid Keller

Redakcja i korekty: Barbara Konopka

Projekt okładki: Paweł Sarnecki

ISBN: 978-83-929110-4-3

Wydawca: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy i Studenckie Koło Naukowego Historyków, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski

Druk: Centrum Usług Drukarskich - Henryk Miller
www.cuddruk.pl

Rybnik–Katowice 2009
Licencja: Darmowy O/S: Wersja: 1
Dodano: 10 luty 2010 Pobrań: 14452 Pobierz (2,5 M)
Przyjażń, współpraca, rywalizacja, wrogość. Relacje między politykami, ludami i państwami w czasach

Copyrightˆ by Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego


Recenzent: dr hab. Norbert Rogosz


Redakcja naukowa: Sabina Uliarczyk, Marcin Paprotny


Redakcja i korekty: Barbara Konopka


Skład: Agnieszka i Dawid Keller


Projekt okładki: Paweł Sarnecki, Dawid Keller


ISBN: 978-83-929110-8-1


Wydawca: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy; Studenckie Koło Naukowe Historyków, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski

Druk: Centrum Usług Drukarskich, Henryk Miler, www.cuddruk.pl

Rybnik-Katowice 2011
Licencja: Darmowy O/S: Wersja: 1
Dodano: 18 lipiec 2011 Pobrań: 3367 Pobierz (2,6 M)
Górny Śląsk na zakręcie historii. Konspekty zajęć dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Copyrightˆ by Muzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku

Redakcja naukowa: Dariusz Jądro, Stanisław Kucharczak

Redaktor prowadzący: Dawid Keller

Skład: Dawid Keller

Projekt okładki: Dawid Keller

Korekta: Barbara Konopka

Recenzja: dr Maciej Fic, mgr Joanna Górska

ISBN: 978-83-929428-5-6 (Muzeum w Rybniku)

Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler, www.cuddruk.pl

Wydawcy i autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne kopiowanie treści niniejszej publikacji w celu prowadzenia zajęć lekcyjnych z zachowaniem układu graficznego oraz informacji o autorach opracowania.

Publikacja jest dostępna na stronach internetowych wydawców:
www.muzeum.rybnik.pl
www.europa-slask.us.edu.pl
www.lo1.hostersi.pl

Książka ukazała się dzięki pomocy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik
Licencja: Darmowy O/S: Wersja: 1
Dodano: 16 sierpień 2011 Pobrań: 7084 Pobierz (15M)
Epidemie cholery w rejencji opolskiej w latach 1831-1894
Autor: Marek Paweł Czapliński

Recenzja: prof. dr hab. Jan Kwak

Redaktor prowadzący: Alicja Mokrosz

Redakcja: Barbara Konopka

ISBN 978-83-929110-5-0

Wydawca: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy

ˆ Copyright by Marek P. Czapliński i Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Rybnik 2012

Druk: Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler Ruda Śląska, www.cuddruk.pl
Licencja: Darmowy O/S: PDF Wersja: 1
Dodano: 21 sierpień 2012 Pobrań: 21182 Pobierz (5MB)
Oni decydowali na Górnym Śląsku
Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Mokrosza i Mirosława Węckiego

Katowice–Rybnik 2014

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, dr hab. Piotr Greiner

Redakcja i korekty: Barbara Konopka, Maria Woźna

Opracowanie graficzne i skład: Agnieszka i Dawid Keller

Tłumaczenia: Piotr Sput (j. niemiecki); Agnieszka Keller (j. angielski)

Projekt okładki: Justyna Lach

Wydawcy:
Archiwum Państwowe w Katowicach, ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice

Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, ul. Rynek 18, 44-200 Rybnik

Agencja Reklamowo-Wydawnicza ILLUSTRIS Damian Halmer, ul. Szybowa 7A/1, 41-808 Zabrze

ISBN 978-83-63031-20-6 (Archiwum Państwowe w Katowicach)

ISBN 978-83-929110-3-6 (Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy)

ISBN 978-83-936911-9-7 (Agencja Reklamowo-Wydawnicza ILLUSTRIS Damian Halmer)
Licencja: Darmowy O/S: Wersja:
Dodano: 18 sierpień 2016 Pobrań: 2640 Pobierz (5MB)
PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe