Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Aleksander Zawadzki - nowa książka
AktualnościZ przyjemnością informujemy, że właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej książka pt. "Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945-1948)".

„Czytelnik nawet tylko pobieżnie przeglądający opracowania poświęcone wydarzeniom zachodzącym na Górnym Śląsku tuż po zakończeniu II wojny światowej, natknie się na informacje o Aleksandrze Zawadzkim. Po dogłębnej lekturze dowie się, że to właśnie ten wysoki dygnitarz komunistyczny, sprawujący w latach 1945–1948 urząd wojewody śląskiego, nadzorował dokonujące się w tej części powojennej Polski przeobrażenia administracyjne, polityczne, gospodarcze i demograficzne. Chcąc poszerzyć wiedzę o całościowym wpływie Zawadzkiego na losy Górnego Śląska i jego mieszkańców, czytelnik ów napotka jednak pewną trudność, która będzie wynikać stad, iż dostępne monografie w zasadzie ukazują jedynie poszczególne elementy polityki prowadzonej przez niego względem tego regionu. Brakuje bowiem opracowania kompleksowo, a zarazem obiektywnie systematyzującego wiedzę na temat pobytu Aleksandra Zawadzkiego na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, które jednocześnie dokładnie wyjaśniałoby, dlaczego ten komunista należący do najwyższych gremiów przywódczych PPR, a przy tym do 1945 r. nadzorujący pion polityczno-wychowawczy Wojska Polskiego, objął stanowisko w administracji rządowej tak wyraźnie pozostające z dala od ówczesnych centrów decyzyjnych. Zasygnalizowane luki badawcze wypełnić ma w założeniu niniejsza książka, która jest zresztą pierwsza po 1989 r. biografią Aleksandra Zawadzkiego wolną od narracji stricte hagiograficznej, odzwierciedlającej realia ideologiczno-polityczne Polski Ludowej".

Zapraszamy do lektury!

Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Aktualności

Książkę można zakupić w siedzibie 

Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

ul. Ligonia 7
40-036 Katowice 
Godziny pracy: poniedziałek–piątek: 7.00–15.00

oraz w Archiwum Państwowym w Katowicach i za pośrednictwem strony silesiaca.pl
Strażnicy pamięci - projekt
Aktualności
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Aktualności
Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy ma przyjemność przedstawić nową publikację pod redakcją Janusza Mokrosza i Mirosława Węckiego „Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku”.

„Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku” to zbiór 14 prac poświęconych 14 postaciom, które kierowały losami Górnego Śląska i Górnoślązaków w minionym wieku. Ukazują one życie i działalność polityczną wojewodów śląskich, nadprezydentów prowincji śląskiej, nazistowskich Gauleiterów, komunistycznych I sekretarzy oraz biskupów diecezji katowickiej. Autorami tekstów są zarówno doświadczeni historycy związani ze Śląskiem (np. Jan F. Lewandowski, Krzysztof Nowak, Michał Smolorz, Bogusław Tracz) jak i młodzi historycy związani większości z Uniwersytetem Śląskim (np. Łukasz Gądzik, Janusz Mokrosz, Mirosław Sikora, Mateusz Sobeczko, Mirosław Węcki).

W książce przedstawiono górnośląską działalność znanych w całej Polsce polityków, takich jak Wojciech Korfanty, Michał Grażyński, Jerzy Ziętek, czy Edward Gierek. Nie zabrakło jednak miejsca dla może mniej znanych, a nie mniej wpływowych postaci takich jak Hans Lukaschek, Roman Paszkowski, czy biskupi Stanisław Adamski i Herbert Bednorz.

Na szczególną uwagę zasługuje tekst znanego publicysty Michała Smolorza poświęcony postaci Zdzisława Grudnia. Konferencja „Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku” była bowiem ostatnią, na której przedstawił on swój referat.

Spis treści:

Wojciech Korfanty (Jan F. Lewandowski)
Michał Grażyński (Krzysztof Nowak)
Hans Lukaschek (Matthias Lempart)
Josef Wagner (Mirosław Sikora)
Fritz Bracht (Mirosław Węcki)
gen. Aleksander Zawadzki (Janusz Mokrosz)
Jerzy Ziętek (Bogusław Tracz)
Edward Gierek (Przemysław Snoch)
Zdzisław Grudzień (Michał Smolorz)
Andrzej Żabiński (Jakub Kazimierski)
gen. Roman Paszkowski (Łukasz Gądzik, Piotr Rygus)
Carl Ulitzka (Piotr Sput)
bp. Stanisław Adamski (Sabina Kuśka)
bp. Herbert Bednorz (Mateusz Sobeczko)

„Publikacja »Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku« jest próbą młodych historyków przyjrzenia się dramatycznym dziejom Górnego Śląska poprzez działalność tych, którzy musieli w ubiegłym stuleciu rozwiązywać problemy tworzone przez wyzwania polityczne, społeczne i gospodarcze w tym regionie. W jakim stopniu przyczynili się do rozwiązywania konfliktów, a w jakim sami je tworzyli, czy dorośli do roli przywódców politycznych, jakie były normy i cele, którymi się kierowali, a ile miejsca w ich działalności zajmowały zwykłe, ludzkie emocje – to pytania często zadawane w tej książce. Zgromadzenie w jednym miejscu kilkunastu artykułów biograficznych jest interesującą próbą nie tylko poszukania odpowiedzi w kwestii, kto decydował o historii Górnego Śląska w ubiegłym wieku, ale także refleksji, czy ten region nie narzucał w istocie wszystkim decydentom konieczności sprostania podobnym wyzwaniom. Dzisiaj, z perspektywy już nowego stulecia, możemy ocenić, komu udawało się to lepiej, a komu gorzej, i wyjaśnić, dlaczego się tak działo”.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka

„To pionierskie opracowanie wśród publikowanych ostatnio wydawnictw poświęconych najnowszym dziejom Górnego Śląska. Spojrzano bowiem na Górny Śląsk jako na spójny region historyczny, porozrywany tragicznymi wydarzeniami XX wieku. I pokazano ów dramatyzm biografami postaci, które podejmowały decydujące dla tego regionu wybory w wymiarze duchowym, ideologicznym i politycznym – w dużej mierze bez liczenia się z wolą obywatelską mieszkańców Górnego Śląska. Znajdują się w tym zbiorze biografie ostatnich kanalii, niezaspokojonych emocjonalnie wizjonerów i bezwzględnych politykierów, często przerażających swoją niecną kondycją osobowościową. Są wśród nich niemieccy i polscy Górnoślązacy, Polacy i Niemcy. Nie powinien dziwić w tym zestawie nadmiar nacjonalistów, szowinistów, antysemitów, hitlerowców i komunistów. W sumie ta biograficzna opowieść ukazuje smutny obraz rzeczywistości XX wieku między innymi na Górnym Śląsku. Uważam, że publikacja ta powinna otworzyć dyskurs o tych, co rządzili, a także dalej decydowali o losach tego regionu w XX wieku. Również po 1989 roku”.
Z recenzji dr. hab. Piotra Greinera

Książkę można pobrać z naszej strony.

Współpartnerami prezentowanego projektu wydawniczego są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej, Kompania Piwowarska, Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Gmina Krzyżanowice, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (odział w Rybniku) i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum, Archiwum Państwowe w Katowicach, Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, Agencja Reklamowo Wydawnicza ILLUSTRIS.

Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania
Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy poleca publikacje:

- tom "Górny Śląsk na zakręcie historii. Materiały konferencyjne", praca zbiorowa pod redakcją Dawida Kellera, którego Stowarzyszenie było współwydawcą.

Książkę można pobrać ze strony internetowej Muzeum w Rybniku.

- tom "Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa", którego Stowarzyszenie było partnerem.

Książkę można pobrać ze strony internetowej Muzeum w Rybniku

- tom "Zrozumieć Śląsk", który zawiera teksty wystąpień prezentowanych podczas spotkań organizowanych przez Muzeum w Rybniku i Stowarzyszenie w latach 2009–2012 jak również specjalnie powstałe dla tego tomu

Książkę można pobrać ze strony internetowej Muzeum w Rybniku

- tom "Kazimierz Wielki wobec Śląska, Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego" pod redakcją Damiana Halmera, będącego pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem


Epidemie cholery w rejencji opolskiej - nowa publikacja Stowarzyszenia
Aktualności

 

Informujemy, że Stowarzyszenie zostało wydawcą pracy Marka Pawła Czaplińskiego pt. "Epidemie cholery w rejencji opolskiej w latach 1831-1894". Jest to równocześnie pierwsza wydana przez nas praca doktorska. Książkę można bezpłatnie pobrać w zakładce Publikacje.

 

 

 

Niniejszym Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy zaprasza do współpracy autorów prac historycznych oraz wszystkich pasjonatów historii. W ramach swojej działalności oferujemy kompleksową pomoc w zakresie wydawniczym, obejmującym:

recenzję wydawniczą, korektę i redakcję tekstu, skład, opracowanie projektu okładki, oraz druk. Zapewniamy pomoc profesjonalnego redaktora oraz grafika, a także obsługę jednej z najlepszych na Górnym Śląsku drukarni.


Kontakt: europa-slask@us.edu.pl

 

 

Górny Śląsk na zakręcie historii
AktualnościMuzeum w Rybniku, Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy oraz Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku wydały zbiór konspektów zajęć pt. "Górny Śląsk na zakręcie historii" na temat okresu powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Zapraszamy do jego nieodpłatnego pobierania.
PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe