Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania
Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy poleca publikacje:

- tom "Górny Śląsk na zakręcie historii. Materiały konferencyjne", praca zbiorowa pod redakcją Dawida Kellera, którego Stowarzyszenie było współwydawcą.

Książkę można pobrać ze strony internetowej Muzeum w Rybniku.

- tom "Znaczenie kolei dla dziejów Polski. Studia z historii kolejnictwa", którego Stowarzyszenie było partnerem.

Książkę można pobrać ze strony internetowej Muzeum w Rybniku

- tom "Zrozumieć Śląsk", który zawiera teksty wystąpień prezentowanych podczas spotkań organizowanych przez Muzeum w Rybniku i Stowarzyszenie w latach 2009–2012 jak również specjalnie powstałe dla tego tomu

Książkę można pobrać ze strony internetowej Muzeum w Rybniku

- tom "Kazimierz Wielki wobec Śląska, Śląsk wobec Kazimierza Wielkiego" pod redakcją Damiana Halmera, będącego pokłosiem konferencji pod tym samym tytułem


PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe